CSSLoad: Ứng dụng web thiết kế CSS nhanh và chuyên nghiệp

Thiết kế ứng dụng web thường sử dụng chức năng tải icon từ một ứng dụng bên thứ ba. Việc thiết kế và lập trình những icon này từ đầu có thể tốn rất nhiều thời gian. Nhưng bạn có thể làm cho quá trình này nhanh hơn nhiều bằng cách sử dụng một công cụ web - CSS Load.

CSS Load miễn phí cho phép bạn tùy chỉnh biểu tượng cho các ứng dụng web. Bạn bắt đầu bằng cách chọn một loại biểu tượng từ những cái có sẵn ở trang chủ. Tiếp theo bạn tùy chỉnh màu sắc, kích thước của biểu tượng, và tốc độ hình.

Một bản xem trước của biểu tượng được hiển thị trong khung bên phải. Chức năng xem trước có thể được tùy chỉnh mày nền tảng đơn giản, đen, hoặc dạng lưới.

Khi hài lòng với biểu tượng của mình, bạn có thể click vào nút "Get code" và có được mã CSS cho biểu tượng để sử dụng trong dự án của bạn.

Tính năng:

    Ứng dụng web thân thiện.
    Tạo ra mã CSS tải các biểu tượng.
    Cho phép bạn tùy chỉnh màu sắc và kích thước các biểu tượng.
    Cho phép bạn xem trước các biểu tượng với font nền khác nhau.
    Công cụ tương tự: SpinJS.

Nguồn: makeuseof.comOur Sponsor

Build wedding website * Cách học từ vựng nhanh