Contactify: thiết kế mẫu CSS trực tuyến miễn phí

Contactify cho phép bạn thiết kế mẫu form liên hệ trực tuyến nhanh chóng và nhúng nó như một liên kết (widget) trên blog, trang web, hồ sơ web. Nếu nhúng một widget, mọi người có thể gửi email cho bạn ngay từ trang web.

Mặt khác, nếu nó được đặt như là một liên kết "liên hệ", người dùng sẽ liên lạc với bạn thông qua trang liên hệ với mẫu form đã được thiết kế. Với Contactify, cả hai trường hợp địa chỉ email của bạn vẫn được ẩn và không bị thư rác tiếp cận.

Tính năng bổ sung

    Địa chỉ email luôn luôn ẩn (cả hai từ thư rác và công cụ tìm kiếm).
    Hình thức liên lạc nhúng Contactify widget trên website, blog hoặc trang hồ sơ cá nhân.Nguồn: makeuseof.comOur Sponsor

Build wedding website * Cách học từ vựng nhanh