VisitorContact: thiết kế CSS form liên hệ nhanh và chuyên nghiệp

VisitorContact làm cho mọi chuyện trở nên cực kỳ dễ dàng cho bất cứ ai có thể thiết kế form liên lạc và các nút tùy chỉnh. Các form liên lạc này có thể hiển thị tất cả các tùy chọn cần thiết để liên lạc với một người (Twitter ID, địa chỉ, bản đồ, số điện thoại, email vv).

Với VisitorContact , sau khi người dùng đã đăng ký và tùy chỉnh chi tiết form liên lạc của mình, có hai cách khác nhau để chèn form vào trang web của họ. Đầu tiên, bằng cách đặt một nút liên kết hoặc nhúng form liên hệ trực tiếp vào trang web. Trong cả hai trường hợp, bạn chỉ cần chép đoạn code và chép nó vào trang web của mình.

Bạn cũng có thể lưu giữ hồ sơ của tất cả những người đã liên hệ với mình, xem địa điểm của họ và thiết lập tin nhắn tự động trả lời thông báo rằng thông điệp của họ đã tới nơi.

Tính năng:

    Tùy chỉnh form liên lạc với công cụ tự sinh code.
    Cho thấy vị trí của những người liên hệ với bạn.
    Bảo mật bằng mã Captcha, tự động trả lời và tích hợp bản đồ Google.
    Lưu giữ hồ sơ của người đã liên lạc với bạn.
    Có sẵn WordPress Plugin.
    Cung cấp phiên bản miễn phí lẫn tính phí.
    Các công cụ tương tự: Contactify và Whspr.
Nguồn: makeuseof.comOur Sponsor

Build wedding website * Cách học từ vựng nhanh