Ứng dụng kỳ quặc nhất trong tuần của Facebook: Heineken Beerfriender

Chiến dịch quảng cáo của Heineken lần này chỉ có thể được miêu tả là thiên tài hoặc kỳ quặc nhất mà bạn từng thấy ở Facebook. Nội dung quảng cáo giả sử bạn cho rằng bia Heineken là loại nước giải khát tuyệt vời và chắc chắn bạn sẽ thích một lon Heineken vào kỳ nghỉ nhưng lại cực kỳ khó khăn để tìm được.

Vậy bạn phải làm thế nào? Hãy nhờ cũng bạn mua giùm. Nhưng BeerTender chỉ cho bạn khoảng 100$ để bạn gặp khó khăn trong việc nhờ vả. Trong bất kỳ trường hợp nào, bạn cũng sẽ mong đợi sự giúp đỡ.

Với ứng dụng Heineken BeerFriender, bạn sẽ được phép chia sẻ một cách cá nhân, cho phép bạn và bạn mới của bạn mua BeerTender, gói lại thành một món quà và gửi cho nhau.

Thật sự không quá khó cũng không quá dễ để hiểu ứng dụng này, tuy nhiên nó sẽ làm cho bạn bất ngờ. Hãy cũng thử và cảm nhận.

Nguồn:mashable.comOur Sponsor

Build wedding website * Cách học từ vựng nhanh