Tính năng mới của Android Market

Phiên bản Web của Android Market giờ đây đã tích hợp thêm những lựa chọn hữu dụng mới cho bộ lọc của mình, bao gồm cả khả năng lọc các đánh giá theo thiết bị sản phẩm hoặc phiên bản của app.

Sau khi bạn click vào "User Reviews" ở bất kỳ app nào, bạn sẽ có các lựa chọn để xem các đánh giá của app đó.

Hơn thế nữa, nếu bạn đăng nhập, bạn sẽ có thể lọc đánh giá theo tất cả các thiết bị có trong tài khoản của bạn - cực kỳ hữu ích khi bạn muốn biết đặc tính của app đó trên các thiết bị của mình.

Cuối cùng, bạn có thể lọc đánh giá dựa trên đánh giá cá nhân bằng cách click vào chúng. Tất cả sẽ cho bạn một bộ lọc nâng cao hữu hiệu; ví dụ, bạn có thể thấy được đánh giá thấp cho sản phẩm Facebook chính thức dành cho Samsung Galaxy S.

Android Market khá hạn chế trong các tùy chọn ngay từ đầu ra mắt, nhưng thời gian gần đây Google đã được lắng nghe người dùng nhiều hơn và thêm các tính năng mà làm cho nó dễ dàng hơn để tìm thấy những ứng dụng bạn cần. Những lựa chọn mới, tuy nhiên, hiện chỉ có sẵn trong phiên bản web của Android Market - bạn không thể truy cập chúng từ điện thoại của bạn.

Nguồn:mashable.comOur Sponsor

Build wedding website * Cách học từ vựng nhanh