Twitvid - nơi chia sẻ video dành cho người dùng Twitter

Twitter đã quyết định đưa dịch vụ chia sẻ video gọi là Twitvid theo một hướng hoàn toàn mới. Bây giờ, thay vì chỉ là một kho lưu trữ cho người dùng tải lên các video như Twitpic, nó còn là một nền tảng chia sẻ video hoàn chỉnh. Thay vì chỉ là một nơi lưu trữ video mà bạn gửi lên, bạn có thể chia sẻ video từ bất cứ nơi nào trên web, như YouTube, Vimeo và Twitvid, và họ hy vọng sẽ mở rộng dịch vụ trong thời gian sớm nhất.

Twitvid không chỉ dùng để cho mọi người có thể theo dõi các video của mình, nếu bạn có một nhóm bạn bè những người chỉ quan tâm đến một loại video nhất định, bạn có thể tạo ra một kênh, và gộp một nhóm trực tiếp vào trong đó.

Twitter hy vọng Twitvid sẽ trở thành một nơi cho người dùng xem và thảo luận video cùng nhau. Họ đã tạo ra một hệ thống để cho ​người dùng vừa coi vừa đưa ra ý kiến của mình, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thảo luận.

Việc tạo ra Twitvid ở đây không phải Twitter muốn dùng để đánh bại YouTube, bởi vì hiện tại chưa thể cạnh tranh được với Youtube. Thay vào đó, họ đang hy vọng Twitvid là một nơi mà video từ các dịch vụ khác có thể sống trong một mạng xã hội.

Nguồn: makeuseofOur Sponsor

Build wedding website * Cách học từ vựng nhanh