Doculicious - thiết kế CSS nhanh và chuyên nghiệp

Doculicious là một ứng dụng web trực tuyến cho phép bạn thiết kế mẫu CSS, form nhúng có thể được đặt trên trang web và sử dụng trực tuyến.

"Nếu doanh nghiệp hoặc tổ chức của bạn yêu cầu khách hàng điền thông tin vào PDF hoặc các mẫu Word, Doculicious có thể đơn giản hóa mọi việc bằng cách cung cấp cho bạn những công cụ để theo dõi và xử lý các mẫu này. Doculicious cho phép bạn tạo các tài liệu PDF trực tuyến trên web, có thể nhúng vào trang web hoặc đồng thương hiệu và truy cập từ doculicious.com. Khi ai đó hoàn thành các mẫu này trên web, họ sẽ nhận được một tập tin PDF hoàn thành, và chúng tôi lưu trữ các dữ liệu được nhập vào tài khoản an toàn của bạn."

Mỗi một người nào đó điền vào một trong các hình thức cũng có thể tải về và lưu một bản sao PDF của tất cả các dữ liệu. Mẫu cũng được lưu trữ an toàn trên tài khoản Doculicious để có thể sử dụng lại.Bạn có thể thiết kế hình thức của riêng mình bằng cách sử dụng các công cụ được cung cấp sẵn hoặc tùy biến chỉnh sửa và sử dụng một trong các hình thức được cung cấp trong thư viện mẫu của trang web.

Hơn nữa, tài khoản Doculicious cũng cho phép bạn dễ dàng xử lý, theo dõi và quản lý tất cả các mẫu form. Lưu ý rằng tài khoản miễn phí cho phép bạn tạo tối đa 20 mẫu PDF nhúng và chỉ có một hoạt động tại một thời điểm.

Tính năng:

    Cung cấp các mẫu PDF có thể được nhúng vào trang web.
    Tùy chỉnh các hình thức từ thư viện mẫu hoặc thiết kế mới.
    Nhận thông báo khi một người nào đó hoàn thành mẫu đơn trực tuyến của bạn.
    Dễ dàng theo dõi, quản lý và xử lý các mục hình thức.
    Lưu trữ dữ liệu nhập từ các hình thức dưới dạng PDF hoặc CSV.
    Tài khoản miễn phí cho phép lên đến 20 định dạng file pdf.
    Các hình thức hoạt động miễn phí cung cấp 50 lần mỗi tháng.
    Tài khoản cao cấp với nhiều lựa chọn.

Nguồn: makeuseof.comOur Sponsor

Build wedding website * Cách học từ vựng nhanh