Nhanh chóng truy cập vào trang web gần đây từ thanh Omnibar [Chrome]

Nếu bạn muốn nhanh chóng truy cập vào những trang web truy cập gần đây? Recent là một extension của Chrome cho phép bạn nhanh chóng tìm những trang mà bạn truy cập cần đây nhất. Bạn có thể xem được các trang trước mà không cần phải di chuyển sang trang khác và mở history của Chrome.

Sau khi cài đặt, tất cả những gì bạn cần phải làm là gõ chữ Recent vào omnibox, rồi bấm Tab và kết quả sẽ hiển thị ở phía dưới.

 

 

Recent là một công cụ tiện lợi, làm gia tăng sức mạnh cho Chrome.

Cài đặt Recent tại đây.

Nguồn: addictivetips

Tham Khảo ThêmOur Sponsor

Build wedding website * Cách học từ vựng nhanh