Cài đặt Mate Desktop trong Ubuntu

Gửi tới điện thoại
0 Thích 0 Không thích
Nếu bạn đã buồn chán với GNOME 2 nhưng lại không thể dùng Unity hay GNOME 3, MATE sẽ là lựa chọn dành cho bạn. Được phát triển dựa trên GNOME 2, đặc biệt chỉ được dành cho Ubuntu.
MATE không có sẵn trong repositories của Ubuntu, nhưng các lập trình viên đã cũng cấp một repository dành cho Ubuntu. Không như các phương pháp được giới thiệu dùng trong Linux, bạn sẽ cần cài đặt theo cách đặt biệt.

Cài đặt

Mở cửa sổ terminal từ Dash và chạy lệnh sau:

sudo add-apt-repository “deb http://packages.mate-desktop.org/repo/ubuntu oneiric main”

 

Lệnh này hoạt động trên Ubuntu 11.10, Oneiric Ocelot. Nếu bạn đang dùng các phiên bản khác nhau, hãy thay thế "oneiric" với chính xác bản mà bạn đang dùng. Ví dụ như "precise" cho Ubuntu 12.04, Precise Pangolin.

Tiếp theo, chạy lệnh để download các packages cần:

sudo apt-get update

Sử dụng lệnh để cài các key của Mate:

sudo apt-get install mate-archive-keyring

 

Cuối cùng, chạy lệnh để cài đặt MATE

sudo apt-get install mate-core

 

Gõ Y và nhấn Enter.

Bạn cũng có thể cài đặt các package mate-utils, gồm các công cụ chụp màn hình và các ứng dụng khác (Dùng lệnh: sudo apt-get install mate-utils)

 

Mở MATE

 

Log out sau khi cài đặt.

Chọn MATE từ danh sách trong phần Login trước khi nhập password.

Sử dụng Mate

Nếu bạn đã dùng Linux từ trước thì MATE thực sự rất dễ dùng. Đây chính là phiên bản GNOME 2 như trong Ubuntu phiên bản 10.10

Nếu bạn không thích, bạn có thể dùng GNOME 2. Mặc dù vậy, MATE có môt số điểm khác biệt nhất định

 

Sự khác biệt bao gồm cả các ứng dụng trong GNOME 3. Chương trình quản lý Nautilus trở thành Caja, chương trình xem ảnh Eye of GNOME trở thành Eye of MATE, và cửa sổ GNOME terminal trở thành MATE terminal.

 

Bạn cũng sẽ có một thanh bar phía trên với menu các ứng dụng và một thanh bar ở dưới với danh sách các cửa sổ.

 

Số thanh bar, vị trí của chúng, và các ứng dụng trên chúng đều có thể được tùy chỉnh. Click phải vào panel để thêm các applet, tùy chỉnh, xóa hoặc thêm mới...

 

Bạn cũng có thể chỉnh giao diện trong phần Appearance(System -> Preferences) và chọn Ambiance theme.

Nguồn: howtogeek.comOur Sponsor

Free wedding website * How to learn by heart