Tính năng Spotlight search trong iOS rất được yêu thích, tuy nhiên một

Gửi tới điện thoại
0 Thích 0 Không thích
Tính năng Spotlight search trong iOS rất được yêu thích, tuy nhiên một số người lại không hề sử dụng nó. Chính vì thế, một nhóm các nhà phát triển đã cho ra đời ứng dụng SpotLock. Sử dụng Spotlight để khóa iOS.

Để cài đặt, bạn cần phải vào Cydia trên thiết bị đã được jailbreak và vào server BigBoss để tìm kiếm. Sau khi cài đặt, ngay lập tức tính năng Spotlight sẽ bị vô hiệu hóa và thay bằng tính năng lock của SpotLock. Để thực hiện bạn chỉ cần trở về trang đầu tiên trong Springboard sau khi đã cài ứng dụng và kéo màn hình sang trái. Thiết bị sẽ tự động khóa lại, và được mở khóa bằng cách slide như thông thường.

Nguồn: addictivetips.comOur Sponsor

Build wedding website * Cách học từ vựng nhanh