Downgrade iOS 6 beta về iOS 5.1.1

By rockydant | 29/06/2012 - 05:19:48

Vì chưa hoàn chỉnh, hiện tại iOS 6 vẫn chưa chính thức được ra mắt công chúng. Tuy nhiên nếu bạn đã vô tình up lên phiên bản này và muốn quay trở lại 5.1.1, bài viết sẽ hướng dẫn bạn thực hiện.

Quá trình downgrade diễn ra tương đối đơn giản và nhanh chóng. Tất cả bạn cần làm là kết nối vào iTunes và sử dụng chức năng Restore của iTune.

Sau khi kết nối iPhone, iPod touch hoca85 iPad đang chạy iOS 6 vào iTune. Từ bên trái của iTune bạn sẽ thấy thiết bị của bạn. Dưới tab Summary bạn sẽ thấy được thông tin của thiết bị cũng như nút Check for Update and Restore trong menu thứ hai.

Nếu bạn đã download iOS 5.1.1 IPSW hãy bấm nút Restore đồng thời giữ nút Shift(Option trên Mac OS X), và tìm đến thư mục chứa IPSW. Nếu không, chỉ cần click nút Restore và iTune sẽ tự động download file IPSW về cho bạn.

Chờ đến khi Restore hoàn tất và bạn sẽ thấy được thiết bị đã quay lại 5.1.1.

Nguồn: addictivetips.com