Bài viết về Windows Phone Android

by kenisk 0bình luận

Bạn có thể thử Windows Phone 7,5 Mango trên mọi Điện thoại thông minhWindows Phone 7 gặp rất nhiều khó khăn để phát triển. Những người yêu thích Android và iOS nhắm mắt làm ngơ với hệ điều hành từ Microsoft, bởi vì nó có nhiều điểm yếu. Nhưng chính chúng ta có thể thấy rằng ít nhất là mình phần nào quan tâm đến hệ điều hành này! Bây giờ bạn vẫn có thể dùng thử Windows Phone 7 trên bất kì điện thoại thông minh nào.


Our Sponsor

Free wedding website * How to learn by heart