Bài viết về khảo sát

by cme0more 0bình luận

Doculicious - thiết kế CSS nhanh và chuyên nghiệpDoculicious là một ứng dụng web trực tuyến cho phép bạn thiết kế mẫu CSS, form nhúng có thể được đặt trên trang web và sử dụng trực tuyến.

by cme0more 0bình luận

Wufoo - thiết kế CSS nhanh và chuyên nghiệpWufoo là một ứng dụng web có khả năng biến sự tẻ nhạt của việc thiết kế CSS, HTML, các mẫu liên hệ, khảo sát trở nên nhanh chóng, dễ dàng và thậm chí rất thú vị.

by rockydant 0bình luận

75% Người dùng điện thoại đều thích gửi tin nhắnĐiện thoại ngày càng phổ biến trên thế giới. Và theo một cuộc khảo sát ở 21 nước trên thế giới về thói quen dùng điện thoại thì 75% đều trả lời họ thường xuyên nhắn tin.

by sajivn 0bình luận

Kindle Fire rất hấp dẫn đối với những người muốn mua tabletTheo một thống kê mới được thực hiện, số người muốn mua chiếc tablet $199 Amazon Kindle Fire nhiều gấp 3 lần so với iPad.


Our Sponsor

Free wedding website * How to learn by heart