Xóa khỏi danh sách những người không hay vào Google+ với Uncircle+

Để tìm và xóa khỏi danh sách của bạn những người không hoạt động thường xuyên trên tài khoản Google+ của bạn có thể khá mệt mỏi. Uncircle + là một extension của Google Chrome cho phép bạn dễ dàng xóa những người không hoạt động từ vòng tròn Google+ của bạn, để bạn có thể thêm nhiều người hơn trong vòng tròn của bạn vì bạn chỉ có thể thêm tối đa 5000 bạn bè vào vòng tròn trong Google+. Mặc dù con số 5000 là đủ đối với nhiều người, Uncircle+ vẫn rất hữu ích khi bạn muốn thanh lọc danh sách của mình, giữ lại những người bạn thực sự "thân thiết" nhất.

Sau khi cài đặt, biểu tượng Uncirle+ được thêm vào ngay bên cạnh thanh URL của trình duyệt. Khi đăng nhập vào Google +, bạn chỉ cần nhấn vào Uncircle+ để tìm những người không hoạt động. Tất cả bạn cần làm là chọn những vòng tròn mong muốn từ trình đơn thả xuống, sau đó chọn thời gian những người không hoạt động. Sau đó, nhấn vào Find Inactive People!.

Bạn có thể ngưng tìm kiếm bất cứ lúc nào bằng việc nhấn vào Stop Finding, hoặc xóa khỏi danh sách tìm thấy bằng cách nhấn vào Remove Selected!.

Bạn có thể cài đặt tại đây.

Nguồn: addictivetips

Tham Khảo ThêmOur Sponsor

Build wedding website * Cách học từ vựng nhanh