Tăng ứng dụng sắp xếp trong Start Menu của Windows 8

Gửi tới điện thoại
0 Thích 0 Không thích
Trong bài viết này chúng tôi sẽ trình bày một registry hack đơn giản cho phép bạn giữ bất kỳ số lượng ứng dụng sắp xếp trong Start Menu của Win 8.

Win 8 có khả năng tự động điều chỉnh Start Menu theo độ phân giải hiện tại của màn hình hiển thị, nó chỉ giữ 3 hàng của ứng dụng sắp xếp trong Start Menu với 800x600, 4 hàng với 1280x720,… Tuy nhiên, mặc định này phù hợp cho những người thường xuyên di chuyển độ phân giải màn hình khác nhau trong 1 số trường hợp bạn muốn giữ một số thiết lập cho ứng dụng sắp xếp như 4, 5 hoặc 6. Trong trường hợp nếu bạn có độ phân giải màn hình trên 1920x1080, bạn có thể thấy rất nhiều không gian trống có thể được lấp đầy bởi 1 hay 2 ứng dụng.

Đầu tiên, khởi động Windows 8 Start Search. Vào regedit và click Apps để truy cập Registry Editor.

Sau đó kích hoạt mã sau

\HKEY_Current_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ImmersiveShell\Grid

Mở Layout_MaximumRowCount DWORD và thay đổi dữ liệu giá trị mặc định 5 yêu cầu hàng mà bạn muốn hiển thị trong Start Menu.

Sau khi thay đổi, đóng Registry Editor, mở Start Menu và từ những tùy chọn sắp xếp của người dùng, nhấp vào Log Off. Khi đã thực hiện xong đăng nhập lại để xem số lượng ứng dụng sắp xếp hàng quy định trên Start Menu.

Bức ảnh phía trên là lấy độ phân giải 1920x1080. Để ngăn chặn di chuyển giữa các danh sách ứng dụng, tôi đã thay đổi giá trị dữ liệu MaximumRowCount thành 6. Bạn có thể chọn giá trị dữ liệu phản ánh số lượng hàng trong Start Menu theo độ phân giải màn hình của bạn.

addictivetips.com


Comment

#366
08/11/2011 - 15:52:03
càng nhiều ứng dụng càng tốt

Đăng nhập đế gửi comment


Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i