Cách vô hiệu hoá tính năng metro trong windows 8

Gửi tới điện thoại
0 Thích 0 Không thích
Nếu bạn đang trải nghiệm với bản beta của Windows 8 nhưng lại không thích giao diện MetroUI hoặc Ribbon, mẹo trong bài viết này sẽ có thể giúp ích cho bạn.

Vào Registry Editor và search theo thông tin sau:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer

Tìm giá trị RPEEnabled, đổi giá trị DWORD sang 0. Tiếp theo khởi động lại Windows Explorer hoặc restart Windows. Giờ đây bạn sẽ quay về giao diện Windows 7:Một vấn đề là nếu bạn cần một thanh Ribbon mới. Bạn sẽ phải sử dụng chương trình tên là MetroController để bắt đầu cài đặt lại. Bạn chỉ có thể vô hiệu hoá tính năng Metro (và giữ Ribbon) hoặc bạn có thể vô hiệu hoá tất cả tính năng khác như Lock Screen, Metro Start Screen... Nó hoạt động khá tốt.

Nguồn:howtogeek.comOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i