Thiết lập một máy chủ Web Apache trong 3 bước

Với bất kì lí do gì, bạn đều muốn truy cập tới web server. Cho dù truy cập vào các trang web hoặc dịch vụ nhất định, bạn đều muốn có một nhóm cộng đồng, hoặc bất cứ điều gì khác, bạn sẽ cần phải có phần mềm phải được cài đặt và cấu hình cho điều đó xảy ra. Vì vậy, làm thế nào để bạn có thể làm điều đó ? Nó thực sự khá đơn giản.

Hệ thống của tôi hoạt động trên Fedora Linux, như Linux nói chung được biết đến để nhận diện các máy chủ và chạy một cách nhanh chóng, và dễ dàng. Ngoài ra, Fedora là sự hỗ trợ của cộng đồng và đoàn thể, có an ninh rất tốt, và cung cấp nhiều công cụ cấu hình đồ họa cho các máy chủ.

Bước Một: Cài đặt
Cài đặt mới của Fedora

Nếu bạn không có Fedora trên hệ thống, bạn có thể làm như vậy với đĩa DVD bởi vì bạn cũng có thể chọn cài đặt Apache cùng một lúc. Khi cài đặt từ đĩa DVD , bạn có thể lựa chọn những gói bạn muốn cài đặt với việc chuyển đổi "Customize" . Chọn nó và sau đó dưới tab Servers, bạn có thể chọn "Web Server ". Tiếp tục cài đặt cho đến khi bạn có thể khởi động vào hệ thống mới. Từ đó, bạn có thể cài đặt các công cụ cấu hình đồ họa bằng cách chọn các gói system-config-httpd từ gói quản lý, hoặc chạy cài đặt sudo yum để cài đặt system-config-http.
Fedora đã cài đặt

Nếu bạn đã có Fedora, bạn có thể cài đặt cả web server và công cụ cấu hình đồ họa . Bạn có thể cài đặt system-config-httpd từ gói quản lý, hoặc chạy cài đặt sudo yum để cài đặt system-config-http.

Bước hai: Cấu hình

Bây giờ bạn có thể khởi động các công cụ cấu hình đồ họa từ System Tools -> HTTP. Tab đầu tiên bạn sẽ thấy là tab Main, bạn có thể đặt tên máy chủ, địa chỉ email quản trị, và theo đó địa chỉ máy chủ được phát hành theo.  Bạn nên bạn thêm một địa chỉ ngay bây giờ, và chọn tất cả các địa chỉ có sẵn trên port 80 cho đơn giản.

Tab thứ hai chứa các máy ảo khác nhau, hoặc các trang web khác nhau trên cùng một máy chủ. Các máy chủ có thể phân biệt tên miền được nhập vào trình duyệt và do đó lựa chọn các máy chủ ảo rất chính xác khi hiển thị một trang.

Có rất nhiều thiết lập khác nhau mà bạn có thể lựa chọn cho mỗi máy chủ ảo, bao gồm các thành phần cần thiết hay cấu hình SSL (HTTPS) . Đối với phần lớn các hạng mục, công cụ cấu hình đồ họa sẽ đảm bảo các yêu cầu của bạn .

Tab cuối cùng có hiệu suất và số lượng của các kết nối được cho phép.Không có cài đặt được cho mỗi server khác nhau, vì vậy nếu bạn có một trang web lớn hơn, bạn sẽ thao tác dựa trên những con số này(với điều kiện là bạn có lưu lượng đủ để kiểm tra các thiết lập một cách chính xác).
Bổ sung cần thiết cấu hình

Trước khi bạn có thể truy cập web server mới, bạn cần phải mở thiết bị đầu cuối và sau đó chạy sudo service httpd start  để khởi động Apache và httpd chkconfig sudo để làm cho Apache bắt đầu mọi khởi động.

Bước ba: Kiểm tra

Đơn giản là để kiểm tra xem bạn có thể truy cập trang của bạn hay không. Trên cùng một máy, mở Firefox và gõ localhost hoặc127.0.0.1 để xem nếu bạn nhận được trang này(được cung cấp mà  không thay đổi thư mục tài liệu gốc) :

Nếu không, bạn đã làm sai bước nào đó trong cấu hình của bạn hay không khởi động Apache.
Kết luận

Nó khá thu hút để chạy Apache và chạy trên mọi hệ thống, đó là công nghệ tương tự đang được sử dụng bởi hầu hết các trang web mà bạn truy cập mỗi ngày (bao gồm cả Makeuseof). Nếu bạn muốn các máy khác có quyền truy cập, bạn sẽ cần phải đi vào tiện ích cấu hình của tường lửa Fedora (cài đặt theo mặc định) và đảm bảo rằng HTTP (cổng 80) mở cửa . Ngoài ra, nếu bạn muốn chạy các khuôn khổ web phức tạp hơn như diễn đàn hoặc WordPress , bạn sẽ phải cài đặt MySQL và PHP, nhưng tôi sẽ để lại cho một bài báo khác.

Nguồn: makeuseof.com

Tham Khảo ThêmOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i