Sleeper - Tắt màn hình laptop chỉ bằng một phím nóng

Các loại máy laptop thông thường đều không có nút tắt màn hình. Để thực hiện việc tắt màn hình khi không sử dụng, bạn cần phải đóng lap lại hoặc thiết lập chế độ power-save mode trên Windows. Tuy nhiên, bạn có thể thực hiện việc này nhanh hơn bằng việc bấm một hotkey, và màn hình sẽ tự động tắt, với sự hỗ trợ của Sleeper.

Các loại máy laptop thông thường đều không có nút tắt màn hình. Để thực hiện việc tắt màn hình khi không sử dụng, bạn cần phải đóng lap lại hoặc thiết lập chế độ power-save mode trên Windows. Tuy nhiên, bạn có thể thực hiện việc này nhanh hơn bằng việc bấm một hotkey, và màn hình sẽ tự động tắt, với sự hỗ trợ của Sleeper.

Sleeper hoàn toàn không có giao diện. Bạn cũng không cần phải cấu hình bất cứ điều gì. Bạn chỉ cần chạy ứng dụng là nó tự động tắt màn hình cho bạn. Bạn có thể đặt ứng dụng ở bất cứ nơi đâu bạn muốn, miễn sao thuận tiện với bạn là được.

Ngoài ra, bạn còn có thể mở chương trình một cách nhanh chóng hơn bằng việc sử dụng hotkey. Bạn chỉ cần tạo shortcut cho ứng dụng. Sau đó, nhấn phải chuột chọn Properties. Ở mục Shortcut key bạn chỉ định phím nóng để mở ứng dụng lên. Sau khi kết thúc nhấn OK. Như vậy, khi bạn cần chương trình bạn chỉ việc nhấn hotkey mà bạn chỉ định là màn hình sẽ tắt.

Sleeper hoạt động được trên Windows XP, Windows Vista và Windows 7.

Tải Sleeper tại đây.

Nguồn: addictivetipsOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i