Free File Unlocker - Giải phóng những Files đang bị khóa để xóa nó

Chúng ta thường hay gặp thông báo lỗi kiểu như sau: "Cannot delete file: It is being used by another program" trong khi đang cố gắng xóa bỏ, hoặc đổi tên nó. Khi một file đang được sử dụng bởi một ứng dụng khác, hoặc một dịch vụ nào đó của Windows, nó sẽ bị khóa lại để ngăn cản sự thay đổi của người dùng. Tuy nhiên, nhiều tình huống bạn sẽ không thích thông báo trên một chút nào. Hôm nay, tôi sẽ giới thiệu các bạn sử dụng Free File Unlocker, một ứng dụng miễn phí giúp bạn tháo bỏ sự chiếm dụng của những process khác để bạn có thể thay đổi thông tin của file đó.

Sau khi chạy chương trình, ở mục Locked File / Directory là đường dẫn tới file đó. Thông tin chi tiết của File sau khi load sẽ gồm tên Process, Locked File, process file, process ID... Ở mục bên phải gồm có các nút Unlock All, Unlock để gỡ bỏ file bị khóa và Kill Process để tắt những process đang chiếm dụng file đó.

Để bắt đầu sử dụng chương trình, Click vào Select chọn File hoặc Folder từ menu xổ xuống để mở thư mục hoặc tập tin bạn muốn unlock. Sau khi file đã được thêm vào, click vào Unlock hoặc Unlock All nếu có nhiều file.

Ngoài ra, Free File Unlocker còn được tích hợp vào context menu khi bạn nhấn phải chuột mà không cần phải mở giao diện chính lên.

Tuy nhiên, Windows khóa file lại cũng là có lý do nào đó. Nếu bạn không biết chắc hậu quả khi bạn thay đổi thông tin của file thì bạn không nên unlock nó. 

Để chạy được Free File Unlocker, bạn cần có .NET 2.0 Runtime. Tải chương trình tại đây.

Nguồn: addictivetips


Comment

#534
01/12/2011 - 00:57:28
Vậy sao không dùng thằng Unlocker 1.91 nhẹ hơn mà chức năng cũng tương tự ?
Link : http://www.softpedia.com/get/System/System-Miscellaneous/Unlocker.shtml

Đăng nhập đế gửi comment


Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i