Nophish - Addon Firefox giúp phát hiện và khóa những website lừa đảo

Phishing là một kỹ thuật được sử dụng để đánh cắp thông tin cá nhân của người dùng, ví dụ như mật khẩu, thông tin thẻ tín dụng... bằng cách tạo một website lừa đảo để dụ dỗ người dùng nhập vào thông tin đó rồi đánh cắp nó. Với tính chất đặc biệt nghiêm trọng như thế, tôi sẽ giới thiệu các bạn sử dụng Nophish, một addon của Firefox giúp các bạn khóa lại những website lừa đảo, bảo vệ thông tin cá nhân của mình.

Nophish hoạt động theo cơ chế là bất cứ password được truyền đi tới một trang web đáng ngờ, nó sẽ coi đó là một nghi ngờ phishing và một pop up hiện ra để cảnh báo cho user biết. Lúc đó, user sẽ quyết định có tiếp tục send data tới website đó hay là không. Đồng thời, quyết định này có thể được người dùng lưu lại cho lần sau.

Nophish làm việc rất nhanh chóng, tiện lợi giúp bạn tăng cường bảo mật thông tin, lướt web an toàn. 

Cài đặt Nophish tại đây.

Nguồn: addictivetipsOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i