Google+ tính hợp tính năng Google Apps

Google vừa thông báo sẽ thêm một số các tính năng mới vào Google+, bao gồm cả khả năng sử dụng Google+ từ tài khoản Google App.

Việc này sẽ giúp cho các tổ chức/ công ty đang sử dụng Google App có thể dễ dàng sử dụng Google+ bằng cách vào tài khoản admin để điều chỉnh.

Kích hoạt thủ công

Như yêu cầu từ Google, chỉ tài khoản Administrator mới có thể truy cập để kích hoạt hoặc ngưng kích hoạt người dùng trong domain. Nếu bạn có tài khoản Admin, bạn có thể kích hoạt dễ dàng từ trong Google App.
Để kích hoạt, admin phải login vào dashboard trong Google Apps.


Sau khi đã đăng nhập, hãy vào phần "Organization & users", click vào tab "Services". Kéo xuống đến khi bạn thấy phần Google+ và bạn có thể tắt hay mở chúng.
Administrator có thể kích hoạt Google+ cho tất cả người dùng trong nhóm hoặc một số người nhất định. Sau khi kích hoạt, người dùng phải đăng ký để dùng Google+.

Nếu như bạn đã có tài khoản Google+. Bạn sẽ có thể tham gia vào Circle của Công ty thông qua tool mà Google sẽ phát hành trong thời gian tới.

Nguồn:mashable.comOur Sponsor

Build wedding website * Cách học từ vựng nhanh