Tuỳ chỉnh library trong Windows 7

Gửi tới điện thoại
0 Thích 0 Không thích
Libraries là một tính năng mới trong Windows 7 cho phép bạn quản lý files từ nhiều vị trí khác nhau. Có 4 libraries mặc định là: Documents, Music, Pictures và Video. Nếu bạn không dùng, bạn có thể xoá từng cái, hoặc dễ dàng tạo lại chúng. Bạn cũng có thể gom chúng lại nếu bạn vẫn muốn xài nhưng chỉ tạm thời.

Để ẩn chúng đi, click phải vào library bạn muốn ẩn trong Navigation pane và chọn "Don't show in navigation pane" từ menu popup.Thư viện được chọn sẽ bị xoá khỏi danh sách Libraries trong Navigation pane, nhưng vẫn có thể chọn trong bảng điều khiển bên phải. Để thêm trở lại, click phải vào library trong bảng điều khiển bên phải và chọn "Show in navigation pane"Ẩn các thư viện đi không giống với việc xoá chúng. Nếu như vô tình xoá các thư viện mặc định, bạn có thể lấy lại. Click phải vào Libraries trong Navigation pane và chọn "Restore defaut libraries" từ menu popup.Nếu bạn không muốn ẩn hay xoá bất kỳ thư viện nào, nhưng bạn muốn chúng biến mất tạm thời, bạn có thể gom list lại. Để làm việc này, click phải vào Libraries và chọn Collapse từ menu popup. Bạn cũng có thể click mũi tên bên trái để chúng tự Collapse.


Nguồn:howtogeek.comOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i