Hiển thị menu trong Windows Explorer

Gửi tới điện thoại
0 Thích 0 Không thích
Mặc định trong Windows 7, menu bar trong Windows Explorer sẽ được ẩn đi cùng với các chức năng có trong menu bar. Bài viết sẽ hướng dẫn bạn cách hiện trở lại theo ý bạn.

Bạn có thể hiển thị menu này nhất thời hay mãi mãi. Để hiển thị nhất thời, bấm nút Alt. Sau khi bạn chọn chức năng trong menu, nó sẽ ẩn lại. Để hiện mãi mãi bạn hãy click nút Start, gõ "folder options" và bấm Enter, hoặc click vào link Folder Options.


Trong hộp thoại View, click tab View và chọn "Always show menus" trong phần Advanced. Sau đó click OK.


Giờ thì menu đã xuất hiện trong Windows Explorer.

Nguồn: howtogeek.comOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i