Ảo thuật cho đêm Halloween với chiếc iPad

Đây là một clip được thực hiện bởi ảo thuật gia Simon Pierro (http://www.simonpierro.com/).

Theo tin từ Mashable, ông ấy đã tốn 10 tuần để luyện tập với iPad, với sự giúp sức 100 giờ làm app của một chuyên gia lập trình Masashi Beheim.

Hãy cùng giải trí với ngày lễ Halloween và thưởng thức tài nghệ của nhà ảo thuật này:  

Nguồn:ipadinsight.com


Comment

#374
10/11/2011 - 17:00:20
nhanh tay áp dụng thôi hihi

Đăng nhập đế gửi comment


Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i