Tập hợp tất cả file Log trong Windows 8

Gửi tới điện thoại
0 Thích 0 Không thích
File log là những file text dùng để giám sát, phát hiện lỗi, rất hữu ích cho những lập trình viên hoặc những người am hiểu về máy tính nói chung. Khi windows xảy ra một sự kiện, hoặc một lỗi nào đó, lập tức nó sẽ tạo ra một file log để ghi lại thông tin, ngày giờ phát sinh sự kiện, hoặc lỗi. Người sử dụng máy tính có thể từ file log mà biết được nguyên nhân dẫn đến lỗi, để đề phòng và sửa chữa kịp thời. Hoặc nếu các bạn không biết sửa chữa máy, các bạn cũng có thể đem file log của mình cho một chuyên gia máy tính khác xem, họ sẽ hiểu về file log và sẽ giúp các bạn chữa đúng bệnh của máy tính, điều này hết sức tuyệt vời. Hôm nay, tôi sẽ giới thiệu các bạn Windows 8 Log Collector, một tiện ích giúp các bạn dò tìm các log của windows 8 một cách dễ dàng.

Bước 1: Tải về Windows 8 Log Collector tại đây

Bước 2: Giải nén file zip, và chạy file W8 File Collector.exe với quyền admin.

Bước 3: Click vào Grab all để lấy toàn bộ các log hoặc click từng button một để lấy các log theo ý bạn. các loại log bao gồm MSINFO32 chứa thông tin phần cứng và phần mềm, host cung cấp việc mapping địa chỉ IP tới tên host, Minidump cung cấp thông tin về lỗi... Sau khi nhấn xong, ở desktop sẽ có folder tên là W8, chứa các log các bạn vừa tập hợp.

Nguồn: intowindowsOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i