Mở chức năng Text-to-Speech cho Notepad++

Notepad++ quả thật là một trình soạn thảo vượt trội, xứng đáng thay thế cho notepad của Windows, không những có thể soạn thảo file text, nó còn có thể giúp bạn soạn thảo code rất chuyên nghiệp. Notepad++ cung cấp một số các plugin, trong đó có plugin Speech, có chức năng text-to-speech. Sử dụng Speech, bạn có thể chọn đọc một phần văn bản hoặc toàn bộ văn bản nếu bạn thích. Giống như những phần mềm text-to-speech khác, bạn cũng có thể cho dừng đọc hoặc đọc tiếp nếu bạn muốn.

Để cài đặt Speech, mở Plugin Manager từ menu Plugins. Ở tab Available, chọn Speech và click Install. Nếu cài đặt không được bằng phương pháp này, các bạn có thể tải về plugin tại đây, giải nén ra và copy vào thư mục Plugins của Notepad++ rồi sau đó khởi động lại nó.

Sau khi cài đặt hoàn tất, các bạn có thể sử dụng Speech bằng cách chọn nó trong menu Plugins --> Speech. Nếu các bạn muốn đọc một phần văn bản, thì chọn vào Speech Selection. Mục Speech document là đọc toàn bộ văn bản. Nếu bạn muốn dừng đọc luôn thì chọn Stop Speech, hoặc dừng tạm thời thì chọn Pause Speech rồi sau đó Resume Speech.

Nguồn: addictivetipsOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i