Mã Captcha đã bị phá bằng phần mềm

Các nhà nghiên cứu thuộc trường đại học Standford của Mỹ mới đây thông báo đã có thể dễ dàng phá được mã captcha, loại mã giúp các website tránh được spammer.

Họ đã tạo ra một chương trình mang tên Decaptcha, một phần mềm giúp máy tính có thể nhận diện các ký tự captcha bằng cách loại bỏ các hình ảnh gây nhiễu và vẽ lại thành những ký tự hoặc con số hợp lệ. Chương trình có thể giải mã hầu hết, nhưng không phải hoàn toàn mọi captcha.

Nhóm nghiên cứu đã có thể giải mã 66% captcha ở trang Authorize.net, 70% ở trang Blizzard Entertainment và 73% ở trang captcha.com. Đối với một số trang khác thì mức độ giải mã được thấp hơn. Chương trình chỉ đọc được 43% captcha của eBay và 24% của trang Reddit.

Một báo cáo được thực hiện bởi nhóm cũng chỉ ra một mặt trái của captcha, đó là con người thực cũng cảm thấy khó mà nhận ra được các ký tự trong nó, đặc biệt là những captcha bằng âm thanh.

Captcha là từ viết tắt của chữ "Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart" (Phép thử Turing công cộng hoàn toàn tự động để phân biệt máy tính với người) được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2000 bởi bộ máy tìm kiếm Alta Vista, với mục đích ban đầu là ngăn chặn việc tự động submit các đường link. Từ đó đến nay captcha đã được sử dụng vô cùng rộng rãi trên các website.

Tuy nhiên, vì những mặt hạn chế của mình, nhiều người đang tìm kiếm một sự thay thế, bao gồm những câu hỏi đơn giản như "Ký tự thứ 2 trong bảng chữ cái tiếng Anh là gì?" hoặc một công việc dễ dàng như "Hãy bỏ chọn ô này nếu bạn là con người", hoặc các hình thức xác nhận qua tin nhắn.

Nguồn: Mashable

Tham Khảo Thêm


Comment

#364
07/11/2011 - 12:57:45
Thế a'h, bạn nên tìm từ khóa USD : Universal Share Downloader, mình dùng để download các host có capcha như: Megaupload, Zshare, Rapidshare ...cách đây đã mấy năm rồi.

Tham khảo thêm nhá: www.dimonius.ru
#371
10/11/2011 - 16:56:25
dung la ko gi la ko the lam duoc

Đăng nhập đế gửi comment


Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i