Transfer On Lan - Dễ dàng truyền file giữa 2 máy xài hệ điều hành khác

Truyền file giữa 2 máy cùng hệ điều hành thì thật dễ dàng. Tuy nhiên, khi 2 hệ điều hành là khác nhau, thì việc truyền file qua mạng nội bộ là cực kỳ khó khăn. Transfer On Lan là một tiện ích đa hệ có thể giúp bạn truyền file dễ dàng, không phải cấu hình nhiều. Ngoài ra, tiện ích còn cho phép các bạn ẩn mình từ danh sách, người ngoài không thể nhận diện được máy tính của bạn.

Đầu tiên, các bạn cái đặt Transfer On Lan cho tất cả các máy muốn truyền file. Sau khi cài đặt xong, vào phần Preferences để chỉ định User name, nơi chứa file, ... Nếu bạn muốn ẩn máy tính bạn khỏi người khác, bỏ dấu check phần Appear in the list of users, sau đó click Apply.

Để bắt đầu truyền file, phải chuột phải tên máy tính nhận file và click send.

Một message box hiện ra yêu cầu bạn xác nhận truyền file, chọn Yes để bắt đầu truyền file.

Việc truyền file sẽ được tiến hành ngay lập tức, và các bạn sẽ thấy được tiền trình truyền file ở tab Sending. 

Transfer On Lan là một tiện ích mã nguồn mở, yêu cầu bạn phải cài JRE (Java Runtime Environment) để có thể chạy được chương trình này. Hỗ trợ Windows, Mac OS X và Linux.

Tải tiện ích tại đây.

Nguồn: addictivetips


Comment

#361
05/11/2011 - 01:23:38
Sao download về nhưng không thấy file thực thi bro ơi
#362
06/11/2011 - 03:51:25
File chạy là file TransferOnLAN.jar đó bạn, nhớ cài thêm máy ảo Java mới chạy file JAR được, link download máy ảo: http://www.java.com/en/download/index.jsp
#363
07/11/2011 - 02:56:48
Uả ,mình thấy truyền file giữa 2 máy khác HDH cũng bình thường mà? đâu có j khó khăn đâu [email protected]@
#389
10/11/2011 - 17:49:40
hay quá

Đăng nhập đế gửi comment


Our Sponsor

Free wedding website * How to learn by heart