gInfinity - Hiển thị đến 100 kết quả đầu tiên khi search Google

Mặc định, google sẽ hiển thị ra 10 kết quả tìm kiếm đầu tiên sau khi bạn search. Tuy nhiên, bạn có thể làm cho google hiển thị tới 100 kết quả ở trang đầu tiên bằng cách sử dụng gInfinity - một extension của Google Chrome.

Sau khi bạn cài đặt xong, có thể bạn sẽ ngạc nhiên vì không thấy biểu tượng nó ở đâu. Bởi vì, gInfinity không có giao diện, và do đó bạn không thể thấy nó. Tuy nhiên, khi bạn search google, nếu kết quả có hơn 10, khi bạn kéo xuống thì kết quả sẽ hiện dần cho bạn, tối đa là 100. Sau khi hết 100 kết quả, bạn sẽ phải bấm Next để hiển thị tiếp.

Cài đặt extension tại đây.

Nguồn: addictivetipsOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i