Apple Store cập nhật nhiều tính năng mới

Kho ứng dụng chính thức của Apple, Apple Store đã chính thức cập nhất phiên bản mới trong tuần qua, phiên bản 2.0. Hai tính năng quan trọng được cập nhật là Personal Pickup và EasyPay.

Personal Pickup giúp bạn mua sản phẩm và lấy tại bất kỳ store nào của apple hoặc đặt hàng chỉ trong 1h (tính năng hiện tại chỉ ở Mỹ)

EasyPay giúp bạn mua một loạt các phụ kiện được lựa chọn trong store bằng cách quét mã vạch của chúng và thanh toán bằng app. Tính năng này cũng chỉ mới hoạt động ở mỹ và yêu cầu iPhone 4 hoặc 4S.

Một vài thay đổi khác:

- Theo dõi sản phẩm: xem trạng thái hiện tại và trước đó của món hàng từ trạng thái đặt hàng trong phần More
- Hỗ trợ thêm một số quốc gia (Canada, China)
- Yêu cầu iOS 4.2 hoặc cao hơn

Nguồn:ipadinsight.comOur Sponsor

Tạo CV số đẹp * Cách học từ vựng nhanh