Bản cập nhật iOS 5.0.1 fix lỗi bảo mật của passcode trên iPad 2

Gửi tới điện thoại
0 Thích 0 Không thích
Như đã được mong đợi, bản cập nhật iOS 5.0.1 đã được phát hành chính thức để sửa các lỗi về bảo mật trên iPad 2. Bạn có thể thử test theo các bước sau

- Tạo pass lock trên iPad, sau đó mở lên nhưng không nhập pass
- Giữ nút nguồn đến khi hiện ra "Slide to turn off"
- Đóng Smart Cover (hoặc dùng các loại khác)
- Mở Smart Cover
- Bấm "Cancel" ở góc dưới của màn hình (để không tắt máy)

Nếu iPad vẫn còn bị khóa thì bạn đã thành công.

Nguồn:ipadinsight.comOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i