Nên sử dụng ngôn ngữ nào để lập trình Web

Ngày nay, rất nhiều ngôn ngữ lập trình web khác nhau xuất hiện khiến việc làm web trở nên dễ dàng và phong phú hơn rất nhiều. Tuy nhiên, chính vì sự phong phú của các ngôn ngữ lập trình đôi khi lại khiến lập trình viên bối rối. Bài viết sẽ tổng hợp và đưa ra cái nhìn cơ bản nhất giúp những người mới dễ dàng tiếp cận lập trình web.

PHP

PHP là một ngôn ngữ mạnh mẽ hàng đầu theo hướng server-side. Chạy trên 75% các web servers - và là sự lựa chọn của các ông lớn như WordPress, Wikipedia và giao diện người dùng của Facebook.Vì là ngôn ngữ hướng server side, code được thực thi trước khi đến trình duyệt của người dùng, nên tất cả đều chỉ được hiển thị đến giao diện cuối cùng và không có code PHP nào. PHP được dùng chính với MySQL để đưa thông tin từ database, thực thi và đưa đến người dùng.

PHP được dùng cho mục đích khái quát và đến cùng với hầu hết các trình duyệt web - nếu bạn chưa từng dùng MAMP/WAMP/LAMP, thì P chính là viết tắc của PHP.

MySQL

Một ứng dụng khác hiện có mặt trên web server chuẩn là MySQL. Đây không phải là ngôn ngữ lập trình, nhưng đây là một ngôn ngữ mới để học nếu bạn muốn làm việc với database. Mặc dù MySQL thực chất là một ngôn ngữ command-line, vẫn có những chương trình hỗ trợ giao diện giúp bạn dễ làm việc như PHPMyAdmin.Một lần nữa, MySQL là một hỗ trợ rất mạnh mẽ trong WordPress - nên tất cả các posts và content của bạn đều được lưu trong datbase của MySQL.

Javascript

Bạn không cần phải lo lắng về Javascript, đây là một ngôn ngữ hướng đối tượng, Javascript là tiền thân của rất nhiều ngôn ngữ lập trình khác. Nó là một ngôn ngữ kịch bản chạy trên tất cả các trình duyệt, cho phép trang web phản hồi về người dùng như một sự kiện click một đối tượng, thời gian xảy ra...Ngoài ra cần phải nói đến JQuery. JQuery chính là một framework dựa trên nền Javascript cho phép bạn viết ít code hơn và tương thích nhiều trình duyệt hơn, cũng như nhanh chóng tiếp cận các trang web hiện đại. Nó cũng hữu dụng nếu được tích hợp với CSS. Mặc dù JQuery được tạo từ Javascript, nó cũng có những tính chất đặc trưng riêng. Chúng ta sẽ bàn luận nó ở một bài viết khác.

Pearl

Pearl thường được dùng chính trong công cụ lập trình web nhưng được tích hợp với các chương trình xử lý văn bản. Rất hiệu quả nhưng lại ít được dùng nhiều trong Internet hiện đại.Để giúp bạn có cái nhìn cơ bản về Perl, dưới là một đoạn mã được tạo để crack mã của DVD:

Ruby

Ruby, đây là một framework web dựa trên Ruby On Rails, là sức mạnh chính của các trang như Groupon,Shopify, và cũng là một thành phần quan trọng trong Twitter. Nó mang đầy đủ các đặc điểm của ngôn ngữ hướng đối tượng được biên dịch tại server và gửi mã HTML đến trình duyệt như PHP. Nó có một số ứng dụng tiến bộ giúp ít phải code hơn và đạt được hiệu quả cao hơn.Thật không may, hầu hết các trang web không hỗ trợ Ruby nên bạn phải config trên server nếu như bạn muốn sử dụng.

Python

Python là một ngôn ngữ hướng đối tượng bậc cao mạnh mẽ khác. Vài từ để diễn tả ngôn ngữ này là thú vị, dễ dàng và rất đáng để học hỏi nhưng trong thực tế nó lại rất ít khi được ứng dụng vào web application. Tuy nhiên đây vẫn là một khởi đầu rất thú vị, đặc biệt nếu bạn là người thích Linux và open source/ làm việc theo hướng cộng đồng.ASP.net

Đây là framework lập trình web của Microsoft, được dự đoán là sẽ rất phổ biến trong hiện tại và tương lai. Nó rất gần gũi với gia đình .Net, bạn sẽ cần một host có thể chạy Windows để vận hành sản phẩm.Lời kết

Nếu bạn muốn một web site mạnh mẽ, tính tương tác cao... bạn nên kết hợp giữa PHP, MySQL và JQuery/Javascript. Điều đó không có nghĩa là các ngôn ngữ như Ruby và Python không thích hợp. Bạn sẽ cần lựa chọn tùy theo nhu cầu của mình để đưa ra lựa chọn tốt nhất.

Nguồn:makeuseof.comOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i