Tải và cài đặt bộ ngôn ngữ cho Windows 8 Developer Preview

Gửi tới điện thoại
0 Thích 0 Không thích
Nhiều người đều thích thú với việc sử dụng hệ điều hành Windows với bộ ngôn ngữ mà mình yêu thích ngoài tiếng anh. Tuy nhiên, với phiên bản Windows Developer Preview, bạn không thể tải về bộ Language pack của Microsoft, bởi vì Microsoft không bao giờ cung cấp bản Language Pack cho các Windows trước beta. Nếu các bạn muốn cài Language Pack, các bạn có thể sử dụng tiện ích My WDP Universal Language Installer để cài đặt ngôn ngữ mà bạn muốn.

Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Back up lại toàn bộ hệ thống trước khi thực hiện bước kế tiếp.

Bước 2: Vào link này để tải về bộ ngôn ngữ mà bạn muốn dùng. Tuy nhiên, không có nhiều loại ngôn ngữ có sẵn, hy vọng ngôn ngữ mà bạn cần nằm trong số này.

Bước 3: Tải về tiện ích My WDP Universal Language Pack Installer tại đây.

Bước 4: Chạy My WDP Universal Language Pack Installer, sử dụng nút browse để tìm bộ ngôn ngữ mà bạn đã tải về ở bước 2. 

Sau đó click select và chờ một chút để nó hoàn thành các thủ tục cần thiết.

Bước 5: Sau khi hoàn thành, khởi động lại máy tính, vào Control Panel -> Language, click vào Add, chọn language pack mà bạn vừa mới cài đặt. Cuối cùng, log off và log on lại để tận hưởng sự thay đổi.

Nguồn: intowindowsOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i