CloudContactForms: Thiết kế, nhúng form liên lạc, feedback cho website

Các form liên lạc và phản hồi là một trong những chức năng quan trọng nhất của blog và các trang web hiện đại. Tuy nhiên, việc tạo và quản lý form thực tế không dễ dàng cho những người không phải dân chuyên lập trình. Đối với họ, tạo ra các form như vậy là cả một vấn đề, rất may chúng ta có Cloud Contact Forms - một dịch vụ web hỗ trợ việc thiết kế và tùy chỉnh form hoàn hảo.Cloud Contact Forms là một dịch vụ web cho phép bạn thiết kế form liên lạc và thông tin phản hồi nhúng, cùng với các form cho các danh sách gửi thư, gửi trang web, và dữ liệu kinh doanh. Ngoài các dịch vụ cao cấp, trang web cung cấp một phiên bản miễn phí cho phép bạn tạo và quản lý 8 form khác nhau. Mỗi form bạn tạo ra có thể được tùy chỉnh theo các lĩnh vực riêng biệt, kể cả màu sắc.Mã nhúng cho các form được tùy chỉnh sẽ được tự động tạo ra, sau đó có thể sử dụng các đoạn mã này để nhúng trên trang web với thiết kế giao diện, tùy chỉnh y chang.Ngoài việc thiết kế các form, trang web cũng theo dõi và phân tích và hiển thị các số liệu thống kê cho tháng hiện tại.Tính năng:

    Trang web thân thiện với người sử dụng dịch vụ.
    Cho phép bạn tạo ra các form liên lạc và feedback.
    Các khung nhập dữ liệu và màu sắc có thể tùy chỉnh.
    Cung cấp mã nhúng cho các loại form.
    Theo dõi và phân tích form.
    Tương tự như các công cụ: Formstack, EmailMeForm, Faary, VisitorContact, FormSite, nhanh Form Builder và JotForm.


Nguồn: makeuseof.comOur Sponsor

Free wedding website * How to learn by heart