ShoppingNotes : Nhận email thông báo cho mặt hàng giảm giá

Một trang web mà bạn có thể đánh dấu các liên kết mua sắm và theo dõi các mặt hàng giảm giá. Xem mặt hàng giảm giá không có gì mới, có một số website tương tự như PricePinx và Buylater, tuy nhiên ShoppingNotes đặc biệt hữu ích ở chỗ nó làm việc với hầu như bất kỳ sản phẩm nào trên internet.

Nếu đó là một cái gì đó được bán trực tuyến và có thể được tự do truy cập thì nó có thể được thêm vào danh sách theo dõi ShoppingNotes của bạn.

Để thêm một liên kết đến các danh sách theo dõi, chỉ chép và dán địa chỉ của sản phẩm bạn muốn theo dõi, nhập vào email mà bạn để nhận được thông báo giảm giá và bấm vào nút "Get Alerts". Đăng ký là tùy chọn, người dùng đã đăng ký có thể quản lý tất cả các danh sách theo dõi từ một nơi, thêm ghi chú bổ sung, phân loại các liên kết.

Tính năng:

    Bookmark liên kết mua sắm và nhận được thông báo giảm giá qua email.
    Quản lý liên kết, thêm ghi chú tùy chọn, phân loại các liên kết.
    Theo dõi nhiều sản phẩm như bạn muốn.
    Làm việc với hầu hết các trang web thương mại trực tuyến.
    Tùy chọn để chỉ ra mức giá bạn sẵn sàng trả.
    Trình duyệt addon cho Firefox và IE. Bookmark liên kết ngay từ trang sản phẩm.
    Lưu ý: Thông báo sẽ là hoạt động tối đa là 30 ngày.Nguồn: makeuseof.comOur Sponsor

Free wedding website * How to learn by heart