Google Maps Colorizr: tùy chỉnh Google Map cá tính

Google Maps rất hữu ích vì nó có thể được nhúng trên bất kỳ trang web nào một cách dễ dàng. Nhưng dịch vụ này cung cấp các thiết kế khác nhau, nhưng họ không cung cấp bất kỳ tính năng tùy chỉnh màu sắc nào. Trong trường hợp bạn muốn tùy chỉnh màu sắc bản đồ theo mình thích, Google Maps Colorizr mang đến cho bạn một giải pháp tuyệt vời.

Google Maps Colorizr là một dịch vụ miễn phí cho phép bạn tùy chỉnh màu sắc trên bản đồ Google. Trang web hiển thị bản đồ và cho phép bạn chọn một tính năng nhất định như cảnh quan thiên nhiên. Với những hình hảnh này này, bạn có thể nhập mã HEX của màu sắc mà bạn thích. Bạn có thể chọn các tùy chỉnh cho nhiều hiển thị bản đồ tùy ý.

Khi bạn thực hiện những thay đổi, các mã nhúng bản đồ sẽ được cập nhật. Những màu sắc HEX được dịch sang các giá trị HSL để tương thích với Google Maps. Bạn có thể sao chép đoạn mã và sử dụng nó trên blog hoặc trang web của bạn.

Tính năng:

    Ứng dụng web thân thiện với người sử dụng dịch vụ.
    Cho phép bạn tùy chỉnh màu sắc của Google Maps.
    Cho phép bạn chọn các màu sắc HEX mới cho các vùng khác nhau của bản đồ.
    Cung cấp mã nhúng vào bản đồ mới màu.
    Công cụ tương tự: Buncha Maps, MapTo, FollowYourWorld và TIXIK.

Nguồn: makeuseof.comOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i