Đã có bản Jailbreak iOS 5.0.1

Vậy là sau khi iOS 5.0.1 ra chưa được bao lâu. Cộng đồng người dùng iOS đã có thể vui mừng vì nó đã có thể được Jailbreak. Tuy nhiên, hơi thất vọng là bản Jailbreak lần này không dùng được cho iPad 2 và iPhone 4S. Do đó, nếu bạn đang sử dụng iPad 2 và iPhone 4S thì bạn nên suy nghĩ kỹ trước khi update lên bản 5.0.1

Xin chú thích thêm đây là bản tethered. Có nghĩa là bạn không được khởi động lại thiết bị, nếu không bạn sẽ phải cắm vào máy tính và jailbreak lại. Điều này sẽ không hay nếu như điện thoại của bạn bị chết hoặc bạn đang không có một chiếc máy tính nào. Nhưng nó sẽ là trải nghiệm thú vị trước khi có bản untethered.Hướng dẫn Jailbreak tại đây

Nguồn:mashable.comOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i