Pdf.js - Mở tài liệu PDF ngay trong trình duyệt Firefox

Chúng ta đều không còn nghi ngờ gì về việc Firefox có rất nhiều tiện ích giúp đỡ người dùng rất nhiều. Trong đó, Pdf.js là một đoạn mã giúp bạn có thể đọc được tài liệu PDF ngay trên Firefox, điều mà trước đây Firefox không có so với Chrome.

Sau khi cài đặt, bạn có thể mở bất kì tài liệu PDF nào bằng cách nhấp vào liên kết để mở tài liệu trên cùng một tab. Các thao tác trên một tài liệu PDF được mở trên Firefox tương tự như các trình coi PDF client khác trên máy. Ngoài ra, các bạn có thể save tài liệu trên máy tính để đọc sau này.

Để lưu tài liệu vào máy, click vào nút Download. Hộp thoại save file as sẽ được mở ra, các bạn chọn Save File và nhấn OK để lưu vào máy. Ngoài ra, các bạn có thể chọn tài liệu PDF trên máy để đọc trên Firefox bằng cách bấm vào nút Browse và chọn nơi chứa tài liệu PDF muốn mở. Các bạn còn có thể mở tài liệu bằng cách kéo và thả vào Firefox.

Tải Pdf.js tại đây.

Nguồn: addictivetipsOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i