Disk Health Monitor - Nhận Email thông báo khi ổ cứng bị lỗi hoặc hỏng

Việc nhận biết trước được sự hư hỏng của ổ cứng để sao lưu dữ liệu trước là vấn đề quan trọng hàng đầu của nhiều người. Tuy nhiên, tự tay kiểm tra ổ cứng thường xuyên là một việc có lẽ sẽ tốn thời gian. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn ứng dụng Disk Health Monitor, tự động kiểm tra sự hỏng hóc của ổ cứng, đồng thời thông báo cho bạn biết qua email hoặc pop-up ở khay hệ thống.

Mục Configuration sẽ tự động mở sau khi bạn cài đặt. Bạn sẽ cần phải cung cấp thông tin đăng nhập Gmail để nhận thông báo qua email, gồm: 

- Mục SMTP Server  nhập vào smtp.gmail.com. 

- Mục SMTP Username và SMTP Password nhập vào username và password đăng nhập gmail. 

- Mục SMTP Port gõ vào 465 và check vào Use SSL . 

- Sau đó, nhập chính xác địa chỉ email của người gửi vào phần Default From Email Address và địa chỉ email người nhận vào mục Default To Email Address.

Nguồn: addictivetipsOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i