25 Password dễ bị "chôm" nhất 2011

Không khác gì mấy so với nhiều năm trước, năm nay vẫn là các password cũ trong danh sách. Ví dụ như "password" sẽ dễ tra ra nhất và cũng thu hút hacker thử nhất. Bạn cũng không nên tin tưởng "passw0rd", nó cũng không khá hơn bao nhiêu. Ngoài ra còn có "qwerty", "123456" hoặc tên riêng mà bạn thường dùng.

Có thể một số website yêu cầu khá cao như bao gồm cả số và chữ, như cũng tồi tệ không kém nếu bạn dùng các kiểu pass như "abc123" và "trustno1", hay các password thông dụng khác...

Sau đây là danh sách 25 password dễ bị hack nhất (theo SplashData):

    1. password
    2. 123456
    3.12345678
    4. qwerty
    5. abc123
    6. monkey
    7. 1234567
    8. letmein
    9. trustno1
    10. dragon
    11. baseball
    12. 111111
    13. iloveyou
    14. master
    15. sunshine
    16. ashley
    17. bailey
    18. passw0rd
    19. shadow
    20. 123123
    21. 654321
    22. superman
    23. qazwsx
    24. michael
    25. football
   
Và lời khuyên để tạo ra một password tốt hơn là:

- Dùng nhiều loại ký tự: số, chữ, ký tự đặc biệt.
- Nhiều hơn 8 ký tự. có thể chia thành nhiều cụm từ nhỏ bằng khoảng trắng hoặc dấu gạch dưới.
- Không sử dụng cùng một chuỗi cho password và username cho nhiều website. Nên sử dụng một password online để quản lý tất cả các password khác.


Nguồn:mashable.comOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i