Picuous: Giải pháp tuyệt vời cho chia sẻ hình ảnh bản quyền

Nếu bạn đang chạy một blog hay website, rõ ràng là bạn nội dung những gì mình chia sẽ được đảm bảo bản quyền hay ít nhất cũng có những backlink về nguồn của nó, đặc biệt là hình ảnh. Trong khi khá dễ dàng để đánh dấu video và tài liệu với các chức năng nhúng, chia sẻ hình ảnh trở nên quá dễ dàng cũng có nghĩa là tính bản quyền hình ảnh gần như không có bởi người ta có thể dễ dàng tải hình ảnh từ trang web, và tải lên một web khác. Thực tế thì không có cách nào để "nhúng" các hình ảnh một cách tuyệt đối.

May mắn thay, Picuous là một ứng dụng HTML 5 dễ sử dụng để tùy chỉnh hình ảnh mà cho phép các bạn cung cấp chia sẻ và nhúng các công cụ trực tiếp trong bức ảnh.

Hình ảnh sẽ bao gồm một liên kết đến nguồn, và một loạt các công cụ chia sẻ như Facebook, và Twitter. Những người muốn sử dụng hình ảnh này sau đó được khuyến khích sao chép và dán mã nhúng. Bằng cách này, nguồn gốc của bức ảnh được đảm bảo và chia sẻ.

Thiết lập Picuous cho trang web của bạn chỉ đơn giản là sao chép một lệnh javascript ngắn trên đầu trang. Sau khi cài đặt, tất cả các hình ảnh trong trang web của bạn sẽ có nút chia sẻ và liên kết lại. Mỗi hình ảnh được theo dõi và phân tích, do đó bạn có thể theo dõi sự chia sẽ của những bức ảnh.

Picuous vô cùng hữu ích cho việc quản lý nội dung web, tiếp thị trực tuyến, hình ảnh, và bất cứ ai muốn có một cách dễ dàng để chia sẻ hình ảnh trực tuyến.

Tính năng:

    Đặt một ký hiệu trên góc hình ảnh với liên kết đến trang web của bạn

    Dễ dàng quay lại phiên bản gốc với backlink.

    Dễ dàng sử dụng.

    Thúc đẩy chia sẻ phát triển thương hiệu.

Nguồn: makeuseof.com


Comment

#512
20/11/2011 - 05:57:06
dang cap gum nhi =)).........
#514
20/11/2011 - 18:26:59
Great tool!!!

Đăng nhập đế gửi comment


Our Sponsor

Tạo CV số đẹp * Cách học từ vựng nhanh