Chuyển đổi file PDF đã mã hóa thành file DOC với PDF To Word Converter

Gửi tới điện thoại
0 Thích 0 Không thích
Khi làm việc với các file PDF, đôi khi bạn gặp phải những tài liệu được mã hóa, không cho copy, viết thêm vào hay thậm chí in ra. Lựa chọn duy nhất của bạn lúc này là phải gõ lại toàn bộ văn bản. Nhưng với PDF To Word Converter, bạn sẽ không cần phải làm công việc mệt mỏi và tốn thời gian ấy nữa.

Chương trình này sẽ tự động giải mã hóa của file PDF và tự chuyển nó thành một file DOC mà bạn có thể đọc được bằng MS Word. Bạn có thể chuyển đổi nhiều file PDF cùng lúc hoặc thậm chí chọn trang bắt đầu, trang kết thúc cho văn bản.

Với PDF To Word Converter, chỉ cần 3 bước đơn giản để biến file PDF thành file Word. Đầu tiên bạn khởi động chương trình và nhấn vào nút "Add a PDF File Now!".

Bạn có thể thêm nhiều file PDF bằng cách nhấn nút "Add a PDF File" hoặc "Add PDF Files From A Folder" để chỉ định thư mục chứa các file cần chuyển đổi. Ở phía bên phải, bạn có thể thiết lập trang khởi đầu và trang kết thúc cho từng file riêng biệt. Sau khi đã nhập đầy đủ thông tin, hãy bấm vào nút "Start Converting Now" để bắt đầu quá trình.

Sau khi hoàn tất, các file DOC sẽ nằm ở thư mục mà bạn đã chỉ định.

PDF To Doc Converter hoạt động tốt trên mọi phiên bản Windows.

Download PDF To Doc Converter <http://www.pdfwordconverter.net/>

Nguồn: AddictiveTips



Our Sponsor

Build wedding website * Cách học từ vựng nhanh