TouchPal Dialer: App Để tìm danh bạ nhanh hơn [Android 1.5 +]

Gửi tới điện thoại
0 Thích 0 Không thích
Smartphones cho phép bạn dễ dàng tìm kiếm trong danh bạ khi nhập một vài ký tự đầu tiên. Tuy nhiên, thông thường bạn phải bấm phím rất nhiều lần để tìm thấy người bạn muốn liên lạc. TouchPal Dialer sẽ giúp bạn tìm kiếm nhanh hơn và nó còn có một số tính năng khác.

TouchPal Dialer là ứng dụng miễn phí cho các thiết bị Android. Ứng dụng này có kích thước là 1,8 MB và đòi hỏi thiết bị của bạn để có Android phiên bản 1.5 trở lên.

Khi đã cài ứng dụng này, nó giúp bạn tìm được các địa chỉ liên lạc của bạn nhanh hơn. Với ứng dụng này, bạn chỉ đơn giản chỉ cần nhập vài chữ số mà không cần nhập nhiều lần lại, ứng dụng sau đó tính toán tìm kiếm theo vị trí của ký tự và hiển thị các số liên lạc tương ứng cho bạn.

Các tính năng khác của ứng dụng bao gồm tự động thêm mã vùng khi bạn đang đi du lịch quốc tế. Nó cũng có thể phát hiện các mã vùng của các cuộc gọi đến và hiển thị vị trí / thành phố của cuộc gọi.

Link:TouchPal Dialer

Nguồn: makeuseof.com

Tham Khảo ThêmOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i