Truyền dữ liệu từ ổ cứng thông qua Remote Desktop

Gửi tới điện thoại
0 Thích 0 Không thích
Bạn đã bao giờ có một file trên usb mà bạn cần sử dụng trên một máy tính ở một tòa nhà khác nằm ở bên kia thế giới? Bạn có thể thực hiện bằng cách cắm usb vào máy bạn và forward dữ liệu thông qua remote máy tính.

Cách thực hiện.

Mở menu Start và gõ mstsc để mở Remote Desktop Connection.Click chọn phần OptionsKhi giao diện được mở, vào tab Local ResourcesClick nút more, bạn sẽ thấy một danh sách các tài nguyên bạn có thể forward đến máy đang được remote.Sau khi click vào ổ đĩa bạn chọn, bạn sẽ thấy danh sách các thiết bị trong máy tính của bạn, bạn có thể forward CD/DVD.Giờ bạn có thể kết nối đến máy tính được remoteBây giờ nếu bạn mở Explorer trên máy tính được remote bạn sẽ thấy ổ đĩa.

Nguồn:howtogeek.comOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i