Cách để xóa bộ nhớ cache và cookies của điện thoại Android

Gửi tới điện thoại
0 Thích 0 Không thích
Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn các bước để xóa bộ nhớ cache và cookies từ trình duyệt trên điện thoại Android.

Lưu ý: những bước hướng dẫn dưới đây dành cho trình duyệt mặc định của Android. Nếu bạn đang sử dụng trình duyệt khác, bạn có thể tải từ Android Market (chẳng hạn như Opera hay Firefox), các bước dưới đây sẽ không xóa được bộ nhớ cache và cookies của những trình duyệt đó.

1.Mở trình duyệt và click Menu trong điện thoại của bạn. Chọn More.


2.Chọn Settings

3.Kéo xuống Privacy settings và chọn Clear cache.


4.Khi được nhắc nhở chọn OK.


5.Sau đó chọn Clear all cookie data.

6.Chọn OK.


7.Vậy là xong. Bộ nhớ cache và cookies đã được xóa trong trình duyệt Android.


Nguồn: simplehelp.netOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i