JotForm: Công cụ thiết kế mẫu (form) miễn phí

Nếu bạn không thật sự rành về HTML và CSS, thiết kế một mẫu, form tốt có thể rất khó khăn và tốn nhiều thời gian. JotForm là một công cụ thiết kế mẫu (form) trực tuyến dễ dàng và linh hoạt cho phép bạn thiết kế mẫu rất nhanh mà không cần đăng ký. Bạn có thể sử dụng nó để tạo ra những mẫu (form) cơ bản (biểu mẫu liên hệ, khảo sát...) kể cả những mẫu thiết kế phức tạp hơn như ứng dụng quản lý công việc, đặt phòng.

Bạn có thế bắt đầu thiết kế ngay bây giờ trên trang web bằng cách chỉnh sửa mẫu hiện tại hoặc tạo ra một mẫu mới từ đầu bằng cách sử dụng Form Wizard. Một khi bạn đã hoàn tất thiết kế, click để xem trước và lấy mã nguồn để đưa vào trang web của bạn.

Với JotForm, bạn có thể tạo các mẫu đơn giản để thu thập thông tin cơ bản (tên, email, địa chỉ) hoặc xây dựng các mẫu cao cấp hơn bao gồm thông tin thanh toán, mã captcha, tải lên tập tin và nhiều hơn nữa.

Đăng ký trên trang web để lưu và chỉnh sửa các mẫu sau đó và chia sẻ chúng trên web.

Tính năng:

Dễ dàng sử dụng.
Cho phép bạn xây dựng những mẫu đơn giản và nâng cao trực tuyến mà không cần đăng ký.
Tạo mẫu bằng cách thay đổi, chỉnh sửa mẫu hiện tại hoặc thiết kế từ đầu bằng cách sử dụng Form Wizard.
Cung cấp nhiều lĩnh vực khác nhau - văn bản, vùng văn bản, danh sách thả xuống, tập tin tải lên, các nút radio, hộp kiểm tra và nhiều hơn nữa.
Chỉnh sửa các thuộc tính cho từng nhãn, màu sắc, mô tả, kích thước, vv
Lựa chọn để xem trước mẫu trực tuyến.
Các mẫu được tích hợp thanh toán PayPal, Google Checkout, 2checkout và các hệ thống thanh toán khác.
Đăng ký để lưu lại, chỉnh sửa và chia sẻ các mẫu trên trang web.
Tài khoản miễn phí giới hạn 100 mẫu mỗi tháng và 10 MB tối đa tập tin tải lên.
Công cụ tương tự: Wufoo, phpForm và Doculicious.


Nguồn: makeuseof.comOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i