Mở liên kết mới trong chế độ private mode chỉ bằng phải chuột

Đôi lúc bạn tìm kiếm được một link mà không muốn việc mình vào đó bị trình duyệt lưu lại thông tin, bạn phải tốn công mở trình duyệt trong chế độ private mode rồi paste link đó vào. Tuy nhiên, tôi sẽ giới thiệu các bạn một add-on giúp bạn có thể truy cập được một link trong chế độ private mode chỉ bằng nhấn phải chuột, add-on có tên gọi là Open in Private Browsing Mode cho Firefox.

Sau khi bạn cài đặt add-on, chức năng của nó sẽ được thêm vào menu context của Firefox. Bất kì khi nào bạn cần mở link trong chế độ private mode, bạn chỉ cần nhấn phải chuột vào link đó rồi chọn Open Link in Private Browsing Mode.

Để tắt chế độ private mode, các bạn vào Tools và chọn Stop Private Browsing.

Cài đặt Open Private Browsing Mode tại đây.

Nguồn: addictivetipsOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i