Tự động save trong Notapad++ với AutoSave

Hoạt động tương tự như như MS Word có thể khôi phục dữ liệu trong trường hợp máy tính của bạn bị tắt, khởi động lại tài liệu vô tình bị đóng trong khi máy tính bị treo. Điều này cho phép người sử dụng có thể an toàn lưu trữ dữ liệu của họ khi có biến cố xảy ra.

Nếu bạn là một người thường xuyên sử dụng Notepad++ và cần tính năng tự động save để lưu trữ tài liệu của bạn sau một khoảng thời gian nhất định, bạn có thể sử dụng tính năng Auto-Save. Tiện ích này cho phép bạn tạo ra một lịch trình tự động sao lưu, bạn có thể tùy chỉnh thời gian lưu. Ngoài những tùy chọn tự động, nó có thể tự động lưu tài liệu hiện tại của bạn khi mà ứng dụng bị lỗi.

Giống như tất cả các plugin khác của Notepad++, bạn có thể cài Auto Save bằng cách tải tập tin dll về hoặc từ Plugin Manager. nếu Notepad++ không thể tải về từ Plugin Manager, hãy tải gói dll về, unzip và chép file AutoSave.dll vào thư mục Notepad++\plugins. Sau đó mở lại ứng dụng. Viẹc đầu tiên bạn cần làm là nhấn vào menu Plugin và chọn Option từ Auto Save để thiết lập cấu hình cho việc tự động lưu.Tùy chỉnh của Auto Save cho phép bạn tự động lưu lại tập tin đang mở hoặc toàn bộ tài liệu hiện hành đang được mở. Bạn có thể điều chỉnh thời gian tự động lưu, không lưu các tập tin có kích thước lớn hơn kích thước chỉ định, mở auto save khi Notepad++ bị lỗi ...Trong ô Unnamed/new file, bạn có thể chọn Ignore/do nothing để bỏ qua những file chưa đặt tên, hỏi tên trước khi save, chỉ định vị trí lưu file. AutoSave thì tương thích với Notepad++ version 5.7 trở lên.

Tải AutoSave ( dll )

Nguồn AddictivetipsOur Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i