Boxroom-In-The-Cloud: Dịch vụ web quản lý, chia sẽ dữ liệu

Boxroom là một dịch vụ web nền tảng điện toán đám mây giúp bạn quản lý tập tin trực tuyến hữu ích, cho phép người dùng lưu trữ và chia sẻ tập tin trực tuyến với đồng nghiệp và bạn bè. Dịch vụ này vẫn còn trong giai đoạn beta, do đó bạn có thể tạo một tài khoản miễn phí để sử dụng.

Boxroom-In-The-Cloud - sau khi đăng ký, nó sẽ cung cấp cho bạn một URL được tự động tạo ra. Chỉ cần mở và tạo một tài khoản quản trị. Tiếp theo, các ứng dụng sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin truy cập Amazon S3. Nếu không có một tài khoản trên Amazon S3, bạn có thể tạo tại đây.

Bây giờ bạn có thể chép thông tin truy cập và khóa bảo mật để sử dụng, cùng với địa chỉ mail mà bạn dùng để gửi email khi tập tin được chia sẻ với những người dùng khác. Bây giờ bạn đã có thể tải lên và chia sẻ tập tin với bất kỳ ai bạn muốn. Dịch vụ chạy trên nền tảng ứng dụng Heroku và các tập tin tải lên cũng sẽ được truy cập thông qua tài khoản Amazon S3 của bạn.

Dịch vụ web này miễn phí phiên bản beta. Một khi bản beta được hoàn tất, người dùng sẽ được yêu cầu để đăng ký tài khoản trả tiền từ $29/month.

Tính năng

    Miễn phí trong giai đoạn beta.
    Tải lên và quản lý các tập tin dễ dàng.
    Sử dụng tài khoản Amazon S3.
    Hủy bỏ tài khoản bất cứ lúc nào bạn muốn.
Nguồn: makeuseof.comOur Sponsor

Free wedding website * How to learn by heart