Cloudability: Quản lý, theo dõi tất cả các dịch vụ đám mây, thanh toán

Theo dõi tất cả các tài khoản đám mây và thanh toán có thể tốn rất nhiều thời gian và công sức. May mắn thay, chúng ta có Cloudability. Công cụ này cho phép theo dõi tất cả các tài khoản từ một bảng điều khiển duy nhất, tiết kiệm tiền, quản lý giao dịch.

Một khi đã đăng ký, bạn có thể thêm các tài khoản dịch vụ điện toán đám mây vào bảng điều khiển. Như tất cả các tài khoản được thêm vào, bạn có thể thấy một báo cáo chi tiêu toàn diện, bao gồm ước tính hàng tháng và xu hướng chi phí. Cloudability cũng thông báo trong trường hợp bạn chi tiêu đột biến. Bạn cũng có thể dễ dàng kiểm tra các dịch vụ tính phí quá nhiều.

Quản lý kinh doanh dùng các dịch vụ đám mây là một lợi thế cạnh tranh nếu bạn đang ở trong một ngành công nghiệp đang sử dụng quy trình truyền thống. Nhưng nếu bạn đang cạnh tranh với các công ty cũng sử dụng dịch vụ đám mây, vấn đề trở thành bạn sử dụng những công cụ này tốt như thế nào để đạt được hiệu quả cao nhất cho mỗi đồng đô la. Cloudability theo dõi chi tiêu từ các đám mây của bạn, cho phép theo dõi quy trình công việc hiệu quả hơn và quản lý chặt chẽ.

Tính năng

    Miễn phí, dễ dàng đăng ký.
    Theo dõi của tất cả các dịch vụ đám mây, thanh toán trong một bảng điều khiển.
    Hỗ trợ các dịch vụ phổ biến như Amazon, SlideShare, Kissmetrics, AuthorityLabs, vv.
    Đồ thị báo cáo cho tất cả các dịch vụ.

Nguồn: makeuseof.comOur Sponsor

Free wedding website * How to learn by heart